În virtutea experienţei noastre activăm în cele mai varii domenii posibile, dispunând de în peste 40 de limbi. În cele ce urmează vă oferim o scurtă prezentare a competenţelor noastre:

Medical & Social

O scrisoare scurtă, un mesaj scurt E-mail sau notiţe? Puteţi avea traducerea acestora chiar şi în aceeaşi zi. Acest lucru este posibil deoarece traducătorii noştri lucrează atât seara cât şi la sfârşit de săptămână, putând să vă transmitem o traducere utilă, rapid. Dacă veţi trimite textul Dumneavoastră pe adresa noastră de E-mail, vă vom înainta o ofertă de preţ şi data predării imediat.

(sus)

IT & Telecomunicații

Traducătorii noştri specializaţi cunosc pieţele financiare, limbajul experţilor financiari şi terminologia specifică. Deoarece domeniul financiar prezintă un grad de diferenţiere foarte ridicat dispunem de câte un expert pentru fiecare disciplină / domeniu.

(sus)

Construcții civile & industriale

În cazul în care o broşură, un text publicitar / promoţional sau o întreagă campanie publicitară trebuie tradusă, traducătorul trebuie să fie foarte atent la alăturarea conţinutului cu funcţia promoţională a textului. Pentru aceasta vom apela la traducători care dispun de afinităţi comerciale în traducerea acestor texte. Traducătorii noştri cunosc piaţa locală şi ştiu ce anume îi interesează pe clienţi. Biroul nostru are, printre altele experienţă în domeniul textelor promoţionale, foldere, desfăşurări de proiecte, comunicate de presă, materiale informaţionale, planuri de afaceri, anunţuri online, rapoarte de prospectare a pieţei şi materiale referitoare la piaţa bursieră.

(sus)

Tehnică & Industrie

Traducătorii noştri traduc texte specifice, manuale de utilizare, instrucţiuni de montaj. În cazul acestor texte apelăm la traducătorii noştri pentru domeniul tehnic. Ei sunt bine pregătiţi şi dispun de o multitudine de bănci de date cu terminologie tehnică. Traducerea textului d-voastră va primi, la cerere, acelaşi layout, ca şi documentul original. Dispunem şi de experienţă cu traducători în domeniul manualelor de utilizare a utilajelor de tipărit, a maşinilor de prelucrare a metalului şi a utilajelor de electronică de consum, cât şi a documentaţiei întregului proces de dezvoltare software.

(sus)

Crewing / Shipping / Casinos

Printre traducătorii noştri profesionişti există şi specialişti în domeniul medical. O firmă de asigurări de sănătate primeşte anual multe facturi pentru consultaţii medicale şi pentru vizite medicale la domiciliu, din străinătate. Biroul de Traduceri ECG se ocupă de asigurarea rapidă şi fără greşeală a traducerilor de acest gen. Atât recomandările de utilizare a aparaturii medicale, a textelor stomatologice cât şi prescripţiile medicamentelor sunt pe mâini bune, în cadrul biroului nostru.

(sus)

Industria alimentară

În cazul traducerilor de cărţi, ziare sunt valabile alte tarife. În timp ce pentru majoritatea solicitărilor de traduceri ne propunem termene scurte şi eficienţă, traducătorii noştri în domeniul traducerilor de cărţi au nevoie de timp pentru realizarea unei traduceri realmente reuşite.

(sus)

Restaurante / Food Services / Catering

Centrul de Traduceri ECG dispune de traducători de texte juridice. În centrul activităţii noastre stă încrederea, acurateţea şi experienţa specifică.

Pentru juriştii ce activează în domeniul comercial, cabinete de avocatură şi organisme juridice, traducătorii noştri au câştigat experienţă în domeniul contractelor, a testamentelor, a documentelor de procedură, a actelor referitoare la cheltuieli, a manualelor (de instrucţiuni), a corespondenţei juridice, a prevederilor legale, a condiţiilor generale comerciale, a situaţiilor care presupun răspundere juridică, a prevederilor legale, a proceselor verbale ale Adunărilor Generale şi ale Organelor de Control, etc.

Bineînţeles că putem apela şi la traducători care au experienţă în domeniul textelor juridice, a hotărârilor judecătoreşti, a situaţiilor financiare şi a documentelor notariale specifice. Dacă este nevoie putem legaliza, respectiv putem obţine aplostilarea traducerii solicitate.

(sus)

Transporturi / Distribuție / Depozitare

Traduceri pentru domeniul personalului sunt un capitol aparte. În cazul traducerii unei reglementări în vederea pensionării sunt valabile cu totul alte cunoştinţe speciale ca pentru traducerea unui text cu profil psihologic. Pentru clienţii noştri traducem de exemplu cărţi de muncă, reglementări de pensionare, procese verbale de apreciere, diplome, contracte de muncă, studii plătite, bilanţuri/ adeverinţe sociale şi certificate de muncă.

(sus)

Agricultură / Silvicultură / Piscicultură

Paleta noastră lingvistică cuprinde 40 de limbi, dintre care pentru cele mai uzitate asigurăm prezenţa fizică a translatorilor de limbă germana, engleză, spaniola, portugheză, franceza şi italiana. Şi alte limbi sunt însă abordabile, la biroul nostru.

Chiar şi atunci când trebuie tradus un volum mare în scurt timp, vă asigurăm că v-aţi adresat cui trebuie. Vom constitui o grupă de traducători specializaţi în domeniu şi vom face traducerea în câteva zile, fără a trece cu vederea calitatea lucrării.

(sus)